Ventemusik

Hos IP ONE hjælper vi dig gerne med at vælge og opsætte din ventemusik til dit telefonsystem. Vi har en række melodier, der er designet til at blive afspillet i en mobilhøjtaler – da disse desværre ikke afspiller alle slags melodier med den forventelige kvalitet.

Ventemusikken kan afspilles fra opkaldet først foretages, når man er i kø, sat på pause eller ved viderestillinger.

Ventemusikken har til formål at få ventetiden til at føles så kort som mulig uden at være generende for nogen. Når ventetiden føles kort, vil oplevelsen af ventetiden også være væsentligt bedre.

Har kunden haft en oplevelse af, de har været ladt i stikken eller har haft unødvendigt lang ventetid, vil de typisk være mindre medgørlige i den efterfølgende samtale.

Ventemusik er adfærdsregulerende

Det primær udtryk, som ventemusik skal signalere, er at dit opkald vil blive taget hurtigst muligt.

Men ventemusikken kan også signalere en række andre ting.

Forskellige virksomheder benytter sig ofte af vidt forskellig musik. Eksempelvis vil en inkassovirksomhed og et fitnesscenter sjældent have lignende ventemusik, da musikken har indflydelse på den ringendes sindstilstand.

Hos inkassovirksomheden vil de, der ringer ind, ofte have et økonomisk problem af den ene eller den anden art. Derfor er lidt beroligende musik på sin plads.

Brugte man den samme musik i køen til fitnesscenteret, kunne de, der ringer ind for at bestille et medlemskab muligvis få den idé, at deres indmeldelse kan vente – hvilket ikke ligefrem er den ønskede virkning.

Telefonsamtale er sølv, men stilhed i køen er muld

Der er en simpel årsag til, hvorfor man har ventemusik i det hele taget. Du kan sikkert forestille dig, hvordan telefonkøen ville føles uden ventemusikken – hvor stilheden ville stå i dens sted.

I dette tilfælde ville det være svært at vide med sikkerhed, om du stadig er i kø, eller om dit opkald er tabt.

Derfor er det en uhyre sjældenhed, at man hører stilhed i telefonen, når man ringer til en virksomhed. Dertil er der også et meget stort frafald hos de, der ringer til et telefonsystem, der har stilhed i køerne.

Af denne årsag har langt de fleste telefonsystemer tilmed en baggrundslyd, som giver dig en overbevisning om, du ikke har mistet forbindelsen, når der er stilhed i telefonen.

Bag om musikken

Ventemusikkens oprindelse er en god historie: Denne starter i 1962 i en fabrik, der var ejet af forretningsmanden, Alfred Levy. Denne fabrik havde angiveligt en løs forbindelse i deres telefonsystem, hvor en blåtlagt ledning rørte ved en jerndrager, der fik den virkning, at telefonanlægget også fungerede som en antenne.

Til historien hører også en lykkelig tilfældighed: På nabogrunden lå en radiostation. Alfreds fabrik opfangede signalet fra radiostationen i deres telefonsystem, hvilket kom til udtryk, når kunderne var i kø.

Heldigvis så Alfred Levy muligheder, hvor mange andre ville se problemer og søgte et patent på systemet. Dette patent blev givet i 1966.

Udvidelser til systemet

I 80’erne var der nogen, der fik den gode idé, at ventetiden kunne bruges konstruktivt – at den kunne bruges til at promovere selskabet eller give en besked til kunden.

Dermed var ”messaging on hold” født. Man brugte nu ventetiden til at give en besked i ny og næ. Eksempelvis kunne en stemme blive hørt, ”dit opkald er vigtigt for os.”

Man har sidenhed set mange udgaver af denne funktion. Eksempelvis kan denne tid bruges til at informere om, hvilke dokumenter, der ville være gode at have på hånden som forberedelse på selve samtalen.

Hvis du har meget lange køer, kan du også bruge denne tid til at beklage den lange ventetid eller undskylde med beskeder om, ”vi oplever travhed i telefonen – vi arbejder på at kunne tage dit opkald hurtigst muligt”.

Det vil også være muligt at give beskeden om, at man kan blive ringet op ved førstkommende lejlighed, hvis man vælger denne mulighed. Det kunne eksempelvis være med beskeden, ”vi er travlt optaget lige nu, hvis du genre vil ringes op, når vi har bedre tid, kan du nu taste 9, hvis du vil fortsætte i køen, skal du ikke gøre yderligere.”

Om velkendt musik

Musikken har til formål at få tiden til at føles kortere og til dette formål har musik, man ikke kender den bedste effekt. Faktisk har musik man kender særligt godt den modsatte effekt.

Dette kan være et problem for virksomheder, der ofte har de samme kunder til at sidde i lange telefonkøer. I dette tilfælde ville udskiftning af musikken på jævnlig basis være fordelagtig.

Men det er også en vigtigt pointe, hvis du forestiller dig, det kunne være lækkert med et stykke kendt musik i din telefonkø.

Først og fremmest ville brugen af denne som udgangspunkt koste noget mere at bruge, da producenten skal have honorarer for brugen.

Dertil vil kunden forbinde musikken med flere begivenheder: Intro, omkvæd, bridge, solo, omkvæd osv. Kender de musikken godt, ved de også, om hver gennemspilning tager tre, fire eller otte minutter. Har de hørt den samme velkendte sang gentagende gange, opbygges frustrationen hurtigt.