Har du brug for hjælp?

Omstilling med mange funktioner

Vores mange funktioner gør det nemt og intuitivt at håndtere virksomhedens henvendelser.

Omstilling & Telefonifunktioner

Duokald

Er du tit på farten, vil det være en god idé med Duokald. Duokald gør så jeres bordtelefon og mobil kan ringe samtidig (modtage hinandens kald)

Omstilling blandt kolleger

Omstil nemt til dine kolleger enten via App eller på desktop. Omstil en samtale direkte (blind omstilling), eller parker samtalen og give modtageren en besked før opkaldet omstilles (ledsaget omstilling). 

Automatisk 'forstyr ikke/pause'

Med 'Forstyr ikke' vil din telefon ikke modtage opkald. Det kan automatisk opsættes for eks. frokostpauser.
Med 'Pause' vil du ikke modtage opkald der kommer fra køer, men dine kollegaer mm. Vil stadig kunne ringe direkte til dig.

CallerID

Vi har mulighed for automatisk at opsætte CallerID indenfor arbejdstider.
Det vil betyde at I vil ringe fra f.eks. jeres hovednummer fra 08:00-16:00 og udenfor disse tidspunkter vil I ringe med jeres ”rigtige” ID.
Dette kan opsættes med flere numre:. Hovednummer, mobil, afdelingsnumre mm.

Software til PC & mobil

Med vores Communicator og MobilCommunicator har I altid vores software nemt tilgængelig på både kontoret og på farten.
Via softwaren har I alle jeres kontakter, og muligheden for at omstille/viderestille
Ligeledes kan I styre jeres statusser mm.

VIP lister

Med VIP lister, kan vi definere jeres telefoniopsætning til at kigge på landekoder eller bestemte numre, f.eks. børn, ledelsen mm. Så de altid vil kunne komme igennem til jer, om I er på Forstyr ikke eller lignende.

Konferencerum

Med konferencerum har I mulighed for nemt at holde telefonmøder. Der er ubegrænsede rum tilgængelige, og I kan alle deltage måde internt og eksternt.

Hotdesk

Hvis I har fleksible pladser på kontoret, så har I mulighed for at få lavet hotdesk.
Hotdesk fjerner den enkelte tilknytning på telefoner og udskifter det med et login, så I nemt kan skifte plads / arbejde hjemmefra mm.
Log ind med få tryk og være klar på telefonen straks.

PBX

Valg med ubegrænsede muligheder

Valg komponentet er et alsidig komponent som kan kigge på udtryk af Sand eller Falsk og ud fra det styre opkaldet, ved at beregne tid, skiftende ”ekstra” helligdage, status på telefoner mm.
Med vores specielle ”Valg” komponent får I f.eks. mulighed for at automatisere de dage hvor der skal ske noget specielt. Har I f.eks. behov for en specielopsætning i lige/ulige uger eller specielle måneder, så vil valgkomponentet kunne klare dette automatisk.
Ligeledes vil det kunne kigge på diverse telefoner og sikre at kunderne ikke bliver mødt af lang ventetid, men i stedet får mulighed for at lægge en besked.

Tilmeld mobil til kø

Uanset om I vælger at bruge bordtelefoner eller mobiltelefoner eller begge dele, kan I besvare indgående opkald, i jeres kø-system.

Call-back

Hvis jeres kunder som så mange andre, ikke gider at vente i telefonen, har I mulighed for at få opsat Callback på jeres telefonisystem.
Dette vil give de indringende en mulighed for at blive ringet op af jer.
Det vil selvfølgelig ske automatisk, hvor vi sender et ”ghost-call” ind i systemet for at holde køpladsen i stedet for kunden. Når det så er kundens tur, vil jeres telefon ringe som vanligt, men i stedet ringe ud det øjeblik i besvare telefonen.

Specialkonfigurerede valgmenuer

Med Valgmenuer har I mulighed for at opdele jeres telefoni i afdelinger. Udover dette har vi også mulighed for at specielkonfigurere dem således at der kigges på jeres aktuelle telefonstatus og fortælle beskederne ud fra det.
Er Lageret f.eks. lukket i dag, vil vi kunne konfigurere valgmenuen til ikke at nævne lageret som en mulighed, således at kunderne aldrig bliver fanget i lange tomme køer.

Køer

Intet menneske bryder sig om at stå i kø, men vi kan alligevel ikke undvære dem, for så vil vi alle blive mødt med alt for mange optaget toner.
Derfor har vi sikret en dybdegående udvikling af vores køer, så de altid kan konfigureres op til jeres forventninger.
Dette kan blandt andet gøres med forskellige strategier som vores system altid vil kigge på, og eller tage højde for. Ligeledes vil I kunne få begrænsninger på jeres køsystemer med automatisk ned/optrapning. F.eks. fra 08:00-08:50 må der max være 10 i kø, 08:50-09:00 må der max være 3 i kø osv.
Kø komponenter kan konfigureres præcis op til jeres ønsker, så I altid vil føle at jeres kunder får en behagelig oplevelse ved at ringe til jer.

Ventemusik

For at lette oplevelsen ved at sidde i kø, stiller vi noget dejlig og klingende ventemusik til rådighed.
Der er også altid mulighed for at tilføje præcis den ventemusik I ønsker.

Altid skræddersyet løsning

Har I kollegaer som arbejder deltid/specielle tidspunkter mm. Har vi mulighed for at designe telefonisystemet 100% for den enkelte.
Det betyder at I aldrig skal nøjes med at vælge én måde jeres system virker på.

Automatisk feriebesked

I vores mobil app, pc software mm. Har I mulighed for at definere de dage I holder ferie med blandt andet kalender integration, så der altid automatisk kommer en feriebesked på jeres system når I ikke er tilgængelige.

URL Kald

Via URL Kald har I mulighed for at opsætte telefonsystemet til at videresende data til jeres eget kundesystem. Det kunne være Kundegrupper baseret på opkaldsID, ordrenummer mm.

Automatiske åbningstider

Med automatiske åbningstider eller manuelle åbningstider alt efter hvad I ønsker, styres jeres telefonisystem nemt og overskueligt.

Afbrydere ved travlhed

Oplever I travlhed og ærgrelse over at telefonen bare ringer men I har ikke mulighed for at besvare?
Så vil det være oplagt at få opsat nogle afbrydere i jeres system. Med afbrydere kan I nemt ved tryk på en enkelt knap, aktivere travlbeskeder, lukkebeskeder, ja et helt andet flow for jeres telefoni.

Integration til de fleste IT-systemer

Vores software kan nemt integreres op mod de fleste it-systemer, som kan effektivisere arbejdsgangen endnu mere. 
Vi tilbyder bl.a. fleksible integrationer til sundhedssektoren og dyrlæger, samt integrationer til diverse booking og CRM/ERP-systemer. 

Beskeder

Velkomsthilsen (på flere sprog)

Mulighed for at få specielkonfigureret velkomst på flere sprog.
Dette gør at de indringende vil modtage en hilsen på deres respektive sprog, baseret på landekoder.

Kalender- og tidsstyring

Få et godt overblik over dine kollegaers tilgængelighed via kalenderintegration fra outlook, gmail osv.
Med kalenderintegration får I mulighed for at tilføje jeres kalender i vores software, så I nemt og overskueligt kan se om kollegaer har ferie / er til møde mm.

Talebeskeder

Få indtalt talebeskeder, som fører dine kunder sikkert frem til den korrekte medarbejder. Udenfor jeres åbningstid, kan kunden få information om, hvornår I åbner igen, eller hvordan det ellers er muligt at få kontakt til jer.

Sprogstyring

Via landekodeaflæsning, kan vi sikre at dine kunder får velkomsthilsen og talebeskeder på deres respektive sprog.

Telefonsvarer på flere sprog

Mulighed for at få specielkonfigureret telefonsvarer på flere sprog.
Dette gør at de indringende vil modtage en besked på deres respektive sprog, baseret på landekoder.
Der kan opsættes telefonsvare på jeres hovednummer, afdelinger ja alle numre kan få hver deres telefonsvarer, som vil blive sendt til en email eller som kan aflyttes på telefonen

Tidsbestemt telefonsvarer

Dette giver muligheden for at få specifikke telefonsvarer aktiveret i jeres telefonisystem på bestemte tidspunkter, f.eks. frokost, kursus, møder, ferie mm.

Helligdagskomponent

Med vores specielle helligdagskomponent, har vi taget de gængse almindelige helligdage og tilføjet dem, så I helt automatisk får helligdagsbesked på. Dette gør at I aldrig skal bruge tiden på at huske at melde lukketider ind.
Helligdagskomponentet fås med Danske, Tyske, Svenske, Finske, Hollandske og Norske helligdage.

Vi udvikler hele tiden nye funktioner.
Savner du en særlig funktion? Fortæl os om det.

Vi udvikler hele tiden nye funktioner.
Savner du en særlig funktion?
Fortæl os om det.

Når du klikker her, kommer der en pop-up som du skal udfylde.
Herefter bliver du kontaktet af vores dygtige team indenfor blot 15 minutter.
Vi sidder klar ved telefonen hverdage mellem kl. 08:00-16:00.
Vi glæder os til at tale med dig.

Ingen binding

Vi arbjder hver eneste dag, for at tilbyde vores kunder den aller bedste service. Og vi ser absolut ingen grund til at binde tilfredse kunder. Den tid er forbi!

Fast kontaktperson

Din faste kontaktperson kender din opsætning og dine behov, når det kommer til telefoni. Slip for at komme igennem til en kundeservice, som ikke kender dig.

Service 24/7

Hvad er pointen, hvis man ikke kan få hjælp, når det virkelig gælder? Vi tager telefonen døgnet rundt! Og vi er hos dig indenfor 4 timer.

OneMobil Communicator

Få mest muligt ud af dine mange funktioner med vores OneMobil Communicator

Mobil Communicator billede

Velkomsthilsen

Du har en række valgmuligheder, når det kommer til dine velkomsthilsner og dine valgmuligheder vil opdateres løbende, så du kan tilpasse dig din aktuelle situation.

Du får naturligvis muligheden for at indtale dine egne velkomsthilsner, men vi giver dig også muligheden for, vi indtaler hilsnerne for dig uden ekstraberegning. Og vi skal nok finde det gode udstyr og vores bedste radiostemme frem. Disse velkomsthilsner kan altid laves om med kort varsel og selv, hvis du pludseligt finder ud af du har et vigtigt møde samme dag, vil vi kunne hjælpe dig med en velkomsthilsen, der reflekterer dit fravær fra telefonen.

Men vi kan også tilbyde en luksusversion af velkomsthilsnen. Her vil vi gøre vores absolut bedste for at give dig topkvalitet af stemmeføring, baggrundsmusik og efterbehandling i vores lydprogram. Alt sammen med det formål at give dine kunder et indtryk af professionalisme og kvalitet.

Velkomsthilsnerne bør først og fremmest afspejle business as usual, men når industriferien er på trapperne tager vi som udgangspunkt kontakten (med mindre du er tidligt ude) for at afklare, om du har ændring af åbningstider i ferien, så vi kan indtale en midlertidig velkomsthilsen, der afspejler dette.

Talebeskeder

Når en kunde ender i en kø, kan det være fordelagtigt at have talebeskeder undervejs. Disse kan være meddelelser om, hvor langt en kunde er i køen, at I har travlt eller noget helt tredje. Det er kun fantasien, der sætter grænserne for, hvad disse talebeskeder skal indeholde.

Åbningstider

Vi automatiserer gerne dine velkomsthilsner til at passe med dine åbningstider for telefonen. Ringer en kunde uden for åbningstiden, vil en velkomsthilsen, der afspejler dette blive afspillet. Ændrer dine åbningstider sig regelmæssigt, vil dette også kunne automatiseres. Ændres dine åbningstider pludseligt, vil du være i stand til at ændre dem selv eller få os til at ændre dem for dig.

Når du har afdelinger med forskellige numre, vil det også være en mulighed at have forskellige åbningstider i telefonen.

Tid- og kalenderstyring

Oplever du, du ikke kan tage telefonen i frokostpausen, men du ved, du har en medarbejder, der kan tage telefonen i dette tidsrum, vil kunne automatisere omstilling, så din medarbejder modtager opkaldene i dette tidsrum. Dette gælder også fra andre regelmæssige afvigelser fra normalen, uanset om det drejer sig om klokkeslæt eller ugedage.

’Forstyr ikke’ og ’pause’

Når du aktiverer ’forstyr ikke’ i vores system, vil din telefon stoppe med at ringe helt. Vi kan dog lave undtagelser til reglen, så udvalgte numre kan komme igennem alligevel.

Når du vælger ’pause’, vil du stadig kunne blive ringet op af enhver, der benytter sig af dit direkte nummer. Til gengæld vil du være frataget fra at deltage i køerne og få viderestillet opkald fra hovednummeret.

Telefonsvarer

Vi kan oprette telefonsvarere til enhver telefon eller telefonnummer i dit firma. Alle interne numre kan få hver deres telefonsvarer, mens hovednummeret har sin egen også. Hvis du har forskellige afdelinger kan disse også få hver deres telefonsvarer.

Du kan få disse beskeder tilsendt som lydfil i en e-mail, så du kan aflytte dem fra din computer, din telefon eller sågar din tablet. Vi opbevarer disse lydfiler i 48 timer, hvorefter de vil blive slettet fra vores servere.

Tidsbestemt beskedsvar

Med denne funktion kan du forudbestemme både, hvilken telefonsvarerbesked, du vil afspille og hvornår du vil afspille denne. Eksempelvis kan du forberede dig til et møde ved at have din telefonsvarer besked til at afspejle dit fravær fra telefonen med en besked om, hvornår du vil være tilbage. Disse telefonsvarerbeskeder kan aktiveres direkte fra telefonen.

Sprogstyring

Hvis du til tider har indgående udenlandske opkald, kan du få systemet til at afspille velkomsthilsner på det rette sprog, da systemet kan aflæse, hvor opkaldet stammer fra ved hjælp af landekodesystemet. I samme ombæring kan disse opkald viderestilles automatisk til en medarbejder med de rette sprogkundskaber.

Valgmenuer (IVR)

Der findes et utal af applikationsmuligheder for valgmenuerne. Valgmenuerne er særligt gode til at rette et opkaldsflow, så de indgående opkald ender hos den medarbejder, der er bedst egnet til at varetage en given problemstilling. Dette kan være som følge af valgmenuen har ledt kunden til den rette afdeling, som varetager kundens problematik.

Men i nogle tilfælde kan en velorganiseret IVR tilmed give kunden det eftersøgte svar, hvormed opkaldet kan afsluttes tilfredsstillende, inden en telefonist kan blive tilknyttet til opkaldet.

Valgmenuerne er et effektivt redskab til at segmentere de indgående opkald og til at få lidt information om kunden eller kundens henvendelse undervejs.

De er også særligt nyttige i tilfælde af, du skal indsamle sensitiv information, da man generelt har lettere ved at opgive disse oplysninger til et system, en maskine, end en levende personen.

Disse valgmenuer er blandt de utroligt stærke og til tider oversete muligheder, du kan benytte dig af i din telefoni, da det næsten kun er fantasien, der sætter grænserne.

Omstilling

Omstilling er for mange nærmest synonym med erhvervstelefoni. Derfor har vi skrevet en mere dybdegående udredning af emnet på vores side om omstilling .

Den korte forklaring på, hvad omstilling kan, vil kunne gøres ganske enkel: Omstilling er metoden til at give et opkald videre fra én telefon til en anden.

Dette kan gøres på to måder, hhv. blind omstilling og ledsaget omstilling. Blind omstilling er den mest gængse form for omstilling, hvor opkaldet bliver stillet videre, forbindelsen til første telefonist vil blive afskåret og man vil indgå i et nyt opkald, hvor den nye modtagers telefon vil ringe, som ved et normal opkald. Her er der en risiko for modtageren af opkaldet ikke er klar i den anden ende og man kan derved få en mindre end vellykket kundeinteraktion.

Alternativt kan man lave en ledsaget omstilling, hvor kunden ikke bliver ’afleveret’, inden den oprindelige modtager af opkaldet har talt med den næste modtager. På denne måde kan man viderelevere informationer om kunden internt eller afdække en del af løsningen kollegaer iblandt, inden kundekontakten bliver overdraget.

Viderestilling

Viderestilling kan bruges til mange forskellige formål. Har du eksempel vagttelefon, vil den fungere ved hjælp af viderestilling. Har du eksempelvis en time eller to hver dag, hvor du er væk fra din telefon, men stadig regner med, kunderne ringer på dit hovednummer, kan du bruge viderestilling til at få opkaldene sendt til din mobiltelefon, så du ikke går glip af dine opkald. Viderestilling er blandt de funktioner, du selv kan administrere, hvilket er særligt behændigt, hvis du eksempelvis pludseligt skal køre ud til en kunde midt i arbejdstiden.

Træk kollegers kald

Ringer en kollegas telefon, mens du ved, vedkommende ikke er i stand til at tage telefonen, kan du risikere, det vil være meget ubelejligt, du belejrer kollegaens siddeplads til at varetage opkaldet. I stedet kan du med et enkelt tryk på din bordtelefon trække opkaldet, så du ikke behøver at rejse dig. Hvis din kollega kommer tilbage i mellemtiden, kan du sidenhen omstille til den intenderede person.

Er der visse opkald, der ikke skal trækkes, når kollegaerne er fraværende, kan dette indstilles ved at oprette trækningsgrupper, hvor de enkelte grupper har kræver forskellige rettigheder.

Opkaldsstyring

Ligesom du kan styre indgående opkald med sprogstyringen, har du også muligheden for at styre dine indgående opkald på mange andre parametre. Eksempelvis kan du lade bestemte numre gå uden om dine telefonkøer eller for den sags skyld direkte til en bestemt medarbejder eller afdeling. Dette er særligt fordelagtigt, når du har visse kunder, der betyder meget for dig eller hvis kunden har en tilknyttet kontaktperson.

Det er også før set, at en direktør lader sin hustru gå uden om alle regler i firmaets telefoni – inklusiv ’forstyr ikke’-funktionen.

Kø-funktionen er særligt brugbar til at håndtere en større opkaldsvolumen, men den er også særligt god, når du vil have, flere af dine medarbejde skal have mulighed for at tage et givent opkald. Du kan selv bestemme, hvilke telefoner, der skal være i stand til at besvare opkald for dig – også uanset om disse numre er interne eller eksterne numre.

Når du har en eller flere køer opstillet allerede, kan du hurtigt og let til- og afmelde telefoner fra disse køer.

Når folk sidder i kø, kan du selv bestemme, hvilke lydfiler du vil afspille for de ventende. Dette kan være musik, reklamer, hvilket nummer, man er i køen, et estimat af den resterende ventetid eller noget helt andet.

Call back

Med denne funktion kan du automatisk ringe til den kunde, der er nummer ét i køen, så kunden ikke behøver at sidde klar i telefonen. På denne måde vil du og kunden få opkaldet på samme tid. Hvis du vil tilbyde denne funktion, vil kunden kunne tilgå den igennem valgmenuen. Her kan du selv vælge tidspunktet for, hvornår kunden skal præsenteres for mulighed, eksempelvis efter et stykke vigtig information.

Bed om at blive ringet op

Du kan også give kunden muligheden for at bede om at blive ringet op. Denne funktion kunne man kalde call-back-light, da du får mere kontrol over dine arbejdsopgaver, men taber lidt tid til håndtering af den e-mail, hvor kundens nummer bliver præsenteret for dig.

Ventemusik

Du kan selv vælge din ventemusik eller lade os om at gøre det for dig. Musikken skal naturligvis være fri for begrænsende restriktioner og rettigheder, med mindre du forestiller dig at betale for brugen af denne. Dine muligheder for at finde et passende stykke open source musik er dog ganske fine.

Integration

Vi kan integrere en række systemer til at passe med jeres telefoni. På denne måde kan du eksempelvis få præsenteret informationer om en kunde, som du starter opkaldet. Det vil også være en mulighed at integrere andre dele af jeres IT-system med jeres telefoni.

Hvis du vil vide mere om, hvilke services vi udfører i forbindelse med integration, skal du være velkommen til at læse mere om emnet på vores side om integration.

Integration med tastemenuen

En gængs form for integration er integration med tastemenuen. Du kan eksempelvis få integreret et system til at præsentere en kundes informationer, hvis de taster deres kundenummer eller fakturanummer i tastemenuen.

I sundhedssektoren vil dette typisk være CPR-nummer i stedet og informationerne vil være en journal. Vi integrerer med en række forskellige journalsystemer og tilbyder løsninger til både klinikker, tandlæger og dyrlæger.

URL-kald

Med URL-kald vil dit indgående opkald definere en URL og hvis du eksempel benytter dig af en hosted Microsoft Dynamics 365 Business Central, vil du kunne se tidligere ordrer og bogførte fakturaer.

Datavalidering

Valideringen er et simpelt program, der verificerer, at de indtastede data stemmer overens med forespørgslen. Eksempelvis vil den kunne verificere, om et indtastet CPR-nummer er på 10 cifre, et dansk telefonnummer er på 8 cifre eller at et kundenummer har den rigtige længde.

Navneopslag

Med navneopslag vil dit caller-ID vil som udgangspunkt vise navnet på vedkommende, der ringer ind. Dette giver dig muligheden for at udvise ekstra imødekommenhed og giver dig på samme tid lidt forhåndsviden, hvis du skal bruge deres navn sidenhen. Dermed skal du ikke have kunden til at gentage sit navn, hvis de siger det for hurtigt eller for utydeligt. Du kan derimod blot fortsætte samtalen.

Navneopslaget tager udgangspunkt i nummerets ejerskab og kan derfor i visse tilfælde være misvisende. Efternavnet kan være rigtigt, mens fornavnet er forkert og til tider vil nummeret være ejet af et firma. I særlige tilfælde får du både information om navn og firma. Navneopslaget vil også give dig vedkommendes adresse, hvis nummeret er registreret i en privatpersons navn.

Visse numre er dog hemmeliggjort og navnet vil derfor ikke fremstå. Du kan dog insistere, ved hjælp af et automatiseret system, på at vedkommende viser sit nummer, inden opkaldet bliver gennemført. Vi anbefaler ikke denne løsning, med mindre det er strengt nødvendigt.

Statistik

Statistikprogrammet er særligt nyttigt, når du har brug for det store overblik over firmaets telefoni. Du har mulighed for indsigt i alskens detaljer. Du kan se, hvor længe dine medarbejdere bruger på opkald i gennemsnit og disse gennemsnit vil være yderligere underinddelt i gennemsnit for de forskellige køer og i ud- og indgående opkald. Du kan se sms- og opkaldspriser, hvilket har størst betydning, når det gælder udlandsopkald. Du kan læse meget mere og emnet på vores side om statistik.

Gratis interne opkald

Når du ringer internt i firmaet skal det ikke koste dig noget. Det er uanset, om du ringer fra hjemmekontoret eller imellem forskellige afdelinger, filialer eller internt mellem kollegaer.

Grafisk omstillingsbord

OneCommunicator har alt, hvad du har brug for til at gøre din erhvervstelefoni professionel. Hvis du vil vide mere om OneCommunicator, anbefaler vi, du læser siden, der er linket her. Kort fortalt opstiller den hele firmaets telefoni visuelt, så du kan få overblik over medarbejdernes telefoni. Du får adgang til indsigt i medarbejdernes kalender og igangværende opkald og tilgængelighed.

Nummerbestemt ringetone

Du kan vælge forskellige ringetoner til forskellige slags indgående opkald. Du kan have forskellige ringetoner ved interne og eksterne opkald og du kan have særlige ringetoner, for enkelte kunder, en afdeling el.

Duokald

Med duokald kan du have flere telefoner til at ringe, når du modtager et opkald. Dette kan eksempelvis være bordtelefonen, der ringer samtidigt med mobiltelefonen eller en ekstern telefon ringer på samme tid som en intern telefon.

Banke-på funktion

Banke-på er en klassiker inden for telefoni. Når du modtager et nyt opkald, mens du allerede taler i telefon, vil du blive notificeret ved hjælp af en lyd.

Vis og skjul nummer

Du kan selv vælge fra opkald til opkald, om dit telefonnummer skal være vist eller skjult.

Samtaleanlæg

Hvis du skulle ønske det, kan du opsætte én eller flere telefoner til at virke som samtale anlæg og dermed tale gennem højtaleren på telefonen. Dette er særligt brugbart, hvis du skal levere hurtige informationer til en afdeling eller en medarbejder med jævne mellemrum.

Ubegrænset antal linjer

Med SIP-trunking kan vi levere lige så mange linjer, som du kunne ønske eller have brug for. Vi opsætter nye linjer på denne måde uden ekstraberegning.
 

Optag samtaler

Du kan optage samtaler både fra din mobil- og din bordtelefon. Lydfilen vil efterfølgende blive sendt som e-mail og vil alternativt være tilgængelig via Min Side. Her er de beskyttet af et ekstra kodeord, da de er relativt sensitivt materiale – persondata. Dette betyder også, du skal have aktivt samtykke fra din samtalepartner for at må optage en given samtale. Visse brancher er dog fritaget fra disse regler om aktivt samtykke. Hvis du mener, du kunne være fritaget for reglerne, bør du jævnføre datatilsynets vejledning til optagelse af telefonsamtaler.

Dine optagede samtaler vil kun blive gemt i et forudbestemt antal timer, inden de slettes permanent.

Virtuel fax

 Med virtuel fax kan du sende og modtage fax over e-mail.
 

Telefonvækning

 Vi tilbyder også telefonvækning. Dette gælder uanset, hvilket dansk nummer, du bestiller vækningen til.
 
 

Alarm eller panikknap

 Når du har alarm eller panikknap kan du lynhurtigt signalere dine medarbejdere, du har et alvorligt problem. Dine medarbejderes telefoner vil alle ringe med en bestemt ringetone og de vil på samme tid være i stand til at se, hvor signalet kommer fra – altså hvor der er brug for hjælp.

VI ER TIL AT
HANDLE MED!
MÅ VI KONTAKTE DIG?

Bliv ringet op

Udfyld oplysningerne nedenfor, og bliv kontaktet af vores dygtige team.