Min Side har du adgang til menuen statistik. Hvis du dykker lidt ned i denne funktion, vil du opdage en lang række informationer om din telefoni, som du kan bruge til at optimere dine mandetimer i telefonen. Du kan se de essentielle data, så som din gennemsnitslige opkaldslængde, data for dine køer, din Call Detail Record og meget mere.

Når du tilgår informationen på statistiksiden, bør du holde for øje, at du har valgt den ønskede tidsperiode. Når du vælger nu tidsperiode, skal du følge op med et tryk på genindlæs-knappen, for din valgte tidsperiode bliver præsenteret for dig. Nogle data er også gemt under en kollaps-menu, så du skal ikke være bange for ’vis mere’-funktionerne. Disse ’vis mere’-funktioner tager form af et lille grønt plus i venstre side eller en lille pil i højre.

Opkaldsdata

Den første funktion du vil støde på, når du åbner statistik-dropdownmenuen på Min side, er opkaldsdata for din IP-telefoni. Denne funktion inkluderer alle de køer, der er tilmeldt dit abonnement.

Her kan du vælge et periode og få et fuldstændigt overblik over, hvor mange opkald, der er taget, hvor mange der er mistet og meget mere.

Funktionen er en god måde at finde data om individuelle opkald, da du har alle data tilgængeligt her. DU kan se dato, klokkeslæt, hvem ringede, hvilket nummer blev der ringet til, hvor lang tid varede opkaldet, hvad kostede det osv. Du kan tilmed sortere dine opkald efter en række forskellige parametre.

Lokalnummer Call Detail Record Rapport

Med Call Detail Record, eller CDR, bliver du præsenteret for en lang række yderligere data. Disse er alle samlede dataset, hvor du selv vælger perioden. Du får her adgang til data for alle dine medarbejdere i den valgte periode. Disse inkluderer antallet af opkald, hhv. indgående og udgående, gennemsnitslig taletid og meget andet.

Med gennemsnitslængden for opkald, kan du følge med i effektiviteten på telefonen. Denne gennemsnitsvarighed er et stærkt værktøj til optimering af dine medarbejderes tid. Kan du eksempelvis halvere gennemsnitsvarigheden af dine opkald, uden det går ud over serviceniveauet eller effektiviteten, vil du kunne tage dobbelt så mange opkald på den samme tid eller have noget bedre tid til andre opgaver.

Kørapport

Kørapporternes navn beskriver meget fint deres funktion, da det netop er rapporter for dine telefonkøer. Du får blandt andet indblik i, hvor mange opkald, der har været i de pågældende køer og hvor mange af disse, der er besvaret. Men du kan også finde information om, den gennemsnitslige samtalelængde for diverse køer, den gennemsnitslige ventetid og den maksimale ventetid.

Du kan selv vælge, hvordan du vil have denne information præsenteret, om det skal være på timebasis, månedsbasis, ugedag eller meget andet. Du kan også sortere denne information efter indkommende opkaldsnumre, så du kan se, hvem der ringer oftest og få statistisk vedrørende disse telefonnumre.

Tager du eksempelvis kørapporterne for ugedage, vil du kunne se, hvilke ugedage der er mest pres på telefonerne. Har du stor skævvridning på denne parameter, vil du eventuelt kunne tilrettelægge dine vagter, så det imødekommer presset.

Det samme gør sig gældende for statistikken timebasis, da her kan se, hvilke tidspunkter i løbet af dagen, der er tryk på telefonen. På denne måde kan du få mulighed for at tilrettelægge dine medarbejderes arbejdstider, så de passer med dit behov.

Lydoptagelser

Hvis dit abonnement tillader det, vil du have mulighed for at tilgå dine lydoptagelser her også. Bemærk venligst, du skal gøre opmærksom over for dine kunder, at du optager dem, hvis det er tilfældet.

Mobil Call Detail Record

Din Mobile Call Detail Record, der også kaldes mobil CDR, er tilsvarende ovenstående CDR, idet de har samme funktioner. Denne har dog kun med mobiltelefoner, der er tilknyttet dit abonnement, at gøre. Her kan du se, hvornår du har brugt data, hvornår du har sendt SMS og hvornår du har talt i telefon. Du kan også se, hvor længe samtalerne har varet og hvor meget data, der er blevet brugt ad gangen.

Forstyr ikke / Pause

I denne kategori kan du se, hvornår og hvor længe du og dine medarbejdere har benyttet jer af hhv. pause og forstyr ikke. Når du er på pause fra køerne, vil din telefon ikke ringes op, når der er indkomne opkald til dit køsystem og du vil dermed ikke kunne hjælpe med at aflaste køerne, men du vil til gengæld være i stand til at holde ferie. Forstyr ikke lukker derimod for alle indgående opkald – også de opkald, som foretages direkte til dig.

Køstatistik

I køstatistikken kan du se hhv. samtidige opkald, agent og daglig.

Samtidige opkald er vigtige at have et nogenlunde overblik over, idet du får brug for flere linjer, hvis du har for mange samtidige opkald. Det gælder også, hvis du kun er en enkelt til at tage telefonen. Flere linjer betyder, dine kunder vil nå din velkomsthilsen og din kø i stedet for at blive mødt med en optagettone. Ekstra linjer til din telefon kan tilføjes uden yderligere omkostninger for dig, da vi benytter os af SIP Trunk, hvormed vi kan give dig det præcise antal du har brug for – i stedet for at grave ti nye linjer ned ad gangen.

Agent er et godt redskab, når du vil se på en enkelt telefonists performance. Når du har valgt tidsperioden og du har valgt køen, kan du se hvor meget tid din telefonist bruger i gennemsnit på opkaldene. Du kan se, hvor mange opkald de tager og hvorledes de lever op til det brugerdefinerede serviceniveau. Her kan du også se, hvor meget tid de har brugt om forstyr ikke eller på pause i den pågældende periode.

I den sidste kategori under køstatistik, daglig, får du opdelt dine data for hver dag. På denne måde kan du se, om der er visse tendenser, du burde holde for øje ift. din telefoni. Du får overblik over, hvilke dage du har taget særligt mange opkald og du kan se, om der er nogen dage, hvor der har være særlig lang samtaletid, ventetid el.

Fakturaer og åbentstående fakturaer

I fakturaafsnittet kan du se alle dine udgifter til din telefoni. Ligesom med de fleste andre data i statistik kan du eksportere data fra denne side til Excel, men her kan du også åbne i pdf, så du kan printe til dit regnskab.

De åbenstående fakturaer dækker kun de fakturaer, der endnu ikke er betalt eller faktureret.

Du kan kun adgang til disse data, hvis du er superbruger af statistik.