Servicekoder kan være et stærkt værktøj, når du forstår at bruge nogen af dem. De kræver lidt beherskelse i begyndelsen, da du først skal lære koderne for dine ønskede handlinger, dernæst vil det gøre din telefoni langt mere strømlignet.

Bemærk, servicekoderne er oftest forskellige fra mobil til fastnet (bl.a. omstilling er undtaget).

Servicekoder til Mobil

Bemærk, på mobilen afsluttes indtastningen af koder altid med opkaldstasten på mobil.

Omstilling

De mest brugte servicekoder drejer sig om omstilling, som forekommer i to former: Blind omstilling og ledsaget omstilling. Når du bruger servicekoder til at omstille, skal du være opmærksom på, du skal være rimelig hurtig til at gennemføre omstillingen, ellers vil omstillingen blive afbrudt. Når du har skrevet servicekoden for omstillingen, kan du gennemføre ved at trykke #. # er med andre ord valgfri.

Koden for blind omstilling er:

*1(telenummer/ lokalnummer)

Altså *173111111#, hvis du ville omstille blindt og hurtigt til os. Eller *1205#, hvis du ville omstille hurtigt til dit lokalnummer 205.

Med ledsaget omstilling vil du sætte opkaldet med kunden på hold, mens du foretager et opkald til den, du vil omstille til. Når du har talt med din kollega (eller den du vil omstille til), bestemmer I, hvem der fortsat taler med kunden ved, at én lægger på. Den, der ikke lægger på, fortsætter samtalen med kunden.

Koden for ledsaget omstilling er:

*2(telefonnummer/ lokalnummer)

Ledsaget omstilling er fordelagtig, da I på denne måde kan tale sammen inden omstillingen endeligt finder sted. Dette giver jer chancen for at tale om årsagen til omstillingen eller om det er den rette modtager for opkaldet, eller for den sags skyld sætte modtageren ind i forhold og aftaler, der er lavet med kunden.

Omstillingsbord

Du kan tilgå nogle af funktionerne fra dit omstillingsbord med servicekoder. Disse koder har alle noget at gøre med din PBX og din automatiske omstilling.

Til- og frameld køer

Du kan til- og framelde dig dine køer med disse to servicekoder:

Du tilmelder dig med koden:

2*(kønummer)

Og du framelder dig med:

2**(kønummer)

Ventemusik

Du kan lytte til og teste dine ventemusik med servicekoden:

7**

Duokald

Du kan slå duokald til ved med servicekoden:

22*(nummer)

Altså vil det valgte nummer ringe på samme tid med din mobiltelefon.

Du slår duokald fra ved at taste:

22**

Optagelse

Du kan starte en optagelse af din samtale ved at trykke:

*0

Bemærk, du vil kun have adgang til denne funktion, såfremt det er en del af dit abonnement. Yderligere bør du også være opmærksom på, du kun må optage en samtale, hvis din samtalepartner er bevidst om det og har givet sin aktive accept.

”Banke på”

Du kan også justere dine indstillinger for ”banke på” direkte fra din mobiltelefon med servicekoder.

Du slår ”banke på” til med koden:

*43#

Og du slår den funktionen fra med koden:

#43#

Komponentbesked

Du kan indtale en besked tilhørende en komponent i din PBX, såfremt du kender komponentnummeret. Disse komponenter kunne være dele af din valgmenu, dine køer eller andet.

*55*(komponentnummer)

Agentbesked

Du kan også indtale en agentbesked på en kø med koden: *56*(kønummer)

Med agentbeskeden kan du bestemme en besked, som du eller dine medarbejdere vil høre, når I tager telefonen på en kø.

Dette er altså en besked, som man kun vil høre internt.

Beskeden har til formål at give operatøren vished over, hvilken rolle denne skal tage og i hvilket ærinde telefonen tages.

Denne funktion er særligt brugbar for callcentre, men den kan også benyttes, når du har tastemenuer i dit telefonsystem, for at give klarhed over, hvilken rute kunden har taget, når du tager telefonen. Du kan eksempelvis på denne måde give dig selv, eller medarbejderne, beskeden: ”Bogholderi”, hvis kunden har nået køen, bogholderi, gennem tastemenuen.

Periodisk besked

For at indtale en periodisk besked på en kø, skal du bruge servicekoden:

*57*(kønummer)

Dette er de automatiserede beskeder, der afspilles undervejs i køen. Eksempelvis beskeder om travlhed.

Do Not Disturb (Forstyr ikke)

Du kan indstille din mobil til DND (forstyr ikke) med servicekoden:

77*

Med DND aktiveret vil dine opkald på din mobiltelefon blive mødt af en optagettone, med mindre du indstiller din viderestilling – hvilken du finder her på samme side. Se kode 63 (anchorlink).

Du slår DND fra med koden:

77**

Du kan også tidsindstille dine DND-indstillinger med denne kode:

77*TTMM

Hvor TT er timer og MM er minutter i et 24-timersformat. Når du indstiller din DND på denne måde, vil dine indgående opkald blive mødt af en standardiseret besked: ”Personen, du ringer til, er i møde. Personen er tilbage kl. TT:MM.”

Hvis du har indstillet din viderestilling med kode 63, vil denne besked ikke blive afspillet. Til gengæld vil opkaldet gå videre til din valgte telefon.

Hvis du skal være væk i længere tid, kan du bruge servicekoden:

78*DDMM

I dette tilfælde er DD dag og MM måned. Her vil den automatiserede besked fortælle: ”Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DDMM.” Igen kan du bruge servicekode 63 til at viderestille og denne besked vil ikke blive afspillet.

Pause

Du slår pause til med servicekoden:

*14

Du slår pause fra med servicekoden:

**14

Viderestillinger

Hvis du vil viderestille alle dine opkald fra din mobil til en anden telefon, kan du gøre dette med servicekoden:

*21*(telefonnummer)

Og når du skal slå denne funktion fra igen, skal du bruge koden:

**21

Hvis du vil have, din telefon viderestiller, når du ikke kan nå at svare telefonen – f.eks. når telefonen ringer ud eller du ikke har dækning nok til at tage opkaldet, skal du bruge koden:

*61*(telefonnummer)

Du slår denne funktion fra ved at taste:

**61

Du kan også selv ændre, hvor længe du skal være utilgængelig, før viderestillingen finder sted. Du foretager denne ændring med koden:

*61*(telefonnummer)**(antal sekunder)

Dette antal sekunder kan kun være i mellem 10 og 60 sekunder.

Hvis du vil viderestille dine opkald, i fald du har telefonen på DND, skal du bruge servicekoden:

*63*

Hvis du vil slå denne funktion fra:

**63

Hvis du vil viderestille, hver gang nogen ringer til dig, mens du er optaget på telefonen, skal du bruge koden:

*67*(telefonnummer)

Hvis du vil slå denne funktion fra, skal du taste:

**67

Vil du slå alle disse ovenstående viderestillingsløsninger til på én gang, skal du blot bruge koden:

*002*(telefonnummer)

Og hvis du vil slå alt viderestilling fra:

**002

Vil du ændre på tiden, det tager for din viderestillinger om at tage effekt, gør du dette med:

*002*(telefonnummer)**(Antal sekunder)

Hvis du kun vil slå viderestilling til for manglende svar, dækning, ved DND og Optaget, skal du taste:

*004*(telefonnummer)

Og hvis du vil deaktivere denne funktion:

**004

Hvis du vil deaktivere disse funktioner på én gang, bør du bruge:

*004*(telefonnummer)**(antal sekunder)

Roaming

Du kan også justere dine automatiserede beskeder om roaming med servicekoder.

Hvis du gerne vil have SMS’er med EU prisoplysninger, når du rejser ind i et andet land, kan du slå denne funktion til med servicekoden:

138*1#

Hvis du derimod ikke vil modtage disse beskeder, kan du slå denne funktion fra med koden:

*138*0#

Hvis du derimod gerne bare vil have en status på dine SMS’er med EU prisoplysninger:

*138#

 

Vil du gerne vil modtage beskeder med varsling om, at du benytter data i et EU-land, gør du dette med:

*138*3#

Du slår disse varslingsbeskeder fra med koden:

*138*2#

Og hvis du bare gerne vil have en status på dine varslingsbeskeder, skal du igen bruge ovenstående kode:

*138#

Fastnettelefoni

Når du skal afslutte en indtastning af servicekode på din bordtelefon, skal du benytte ✔.

Optagelser

Hvis dit abonnement tillader det, kan du optage dine samtaler på din bordtelefon og få optagelsen tilsendt på mail med servicekoden:

*0

Bemærk, din samtalepartner skal afgive sin aktive accept på at blive optaget, inden du må foretage optagelse af vedkommende.

Omstilling

Du kan lave en blind omstilling ved at taste:

*1(telefonnummer/lokalnummer)

Og du kan afslutte omstillingen ved at taste #. Dette gør blot, omstillingen gennemføres hurtigere.

Altså kan du taste *1205# for at omstille til lokalnummeret 205 hurtigt.

For at foretage en ledsaget omstilling, skal du taste:

*2(telefonnummer/ lokalnummer)

Her kan du også gennemføre omstillingen ved at trykke #. Der er naturligvis to muligheder for, hvem der kan fortsætte opkaldet med kunden. Man afgør, hvem der fortsat skal være i opkaldet med kunden, ved at den, der ikke længere skal samtale, lægger røret på.

Viderestilling

Hvis du vil benytte dig af fast/ubetinget/direkte viderestilling, skal du skrive koden:

*21*(telefonnummer)

Dette betyder, alle dine opkald vil viderestilles, inden du får mulighed for at svare telefonen.

Hvis du gerne vil modtage opkald på din telefon igen, skal du taste koden:

**21

Duokald

Du har muligheden for at slå duokald til med koden:

*22*(telefonnummer)

Og du kan slå duokald fra med:

**22

Intern telefon

Hvis du har en telefon, der ikke skal være i stand til at foretage eksterne opkald, kan du indstille dette med:

*23

Hvis du gerne vil deaktivere denne funktion fra en telefon, kan du gøre dette med koden:

**23

Og hvis du vil gøre dette for en telefon, der ikke er i din umiddelbare nærhed, eller du gerne vil gøre det for en kollega, skal du bruge samme kode, men efterfulgt af deres lokalnummer:

*23*(lokalnummer)

Dette kunne eksempelvis være *23*111 eller *23*223

Hvis du vil gøre det muligt igen at for dette lokalnummer at foretage eksterne opkald, skal du blot taste samme kode, men med en ekstra stjerne:

**23*(lokalnummer)

I dette tilfælde ville det altså være: **23*111 eller **23*223

Skjul/vis nummer

*31*(telefonnummer)

Denne kode skjuler dit telefonnummer for modtageren af dit opkald. Bemærk, her skal du taste hele dit telefonnummer og ikke bare dit lokalnummer. Tilmed bør du overveje om din anonymitet er fordelagtig, da der kan være visse stigma mod skjulte numre. F.eks. forbindes de med telefonsælgere og teleundersøgelser.

*33*(telefonnummer)

Denne servicekode vil vise dit telefonnummer, hvis det tidligere var skjult. Igen er det vigtigt, at du taster hele dit telefonnummer ligesom ovenstående.

Lyt med

Den frækkeste af servicekoderne er som følger:

*4*(lokalnummer)

Denne kode bruger til at lytte med på telefonen hos en samtale, der foretages af et lokalnummer.

Ur

Denne næste kode er lidt mindre interessant, med mindre du ikke har nogen adgang til ure.

*5

Denne kode giver dig muligheden for at høre, hvad kokken er og hvilken dato det er.

Samtaleanlæg

Du kan omdanne alle interne telefoner til et samtaleanlæg ved at taste:

*6

Med denne kode ringer alle telefoner, mens følgende er et samtaleanlæg-opkald til et enkelt nummer:

*6*(lokalnummer)

Ekkotest

Du kan foretage en ekkotest med

*60

Ekkotesten lader dig høre, hvor lang tid det vil tage din stemme at blive behandlet og spillet tilbage til dig. Hvis du fornemmer, du tager lang tid om at nå igennem, kan du foretage denne test, for at finde ud af, om det er din egen forbindelse, det er galt med.

Telefonvækning

Hvis du vil have telefonvækning på din bordtelefon, skal du bruge koden:

*66*TTMM

TT er timerne i klokkeslættet og MM er minutterne. Bemærk, det er 24-timersformatet, der gør sig gældende for denne kode.

Hvis du vil slå din telefonvækning fra, skal du bruge denne kode:

**66

Hvis du slår telefonvækning til på for et andet lokalnummer, skal du definere både klokkeslæt i 24-timersformat og lokalnummer i dette format:

*66*TTMM*(lokalnummer)

Dette kunne være *66*1337*205, hvis ejeren af lokalnummer 205 skal vækkes klokken 13:37.

Skal du slå vækning fra på din bordtelefon, men du er bange for at slå vækning fra på et andet lokalnummer, kan du definere din specifikke afmelding med:

**66*(lokalnummer)

Ventemusik

Hvis du gerne vil høre din egen ventemusik, for at sikre dig, alt virker, som det skal eller bare for at høre lidt musik, kan du høre denne ved at taste:

*7

DND / forstyr ikke

Hvis du vil slå forstyr-ikke til på din bordtelefon, skal du taste koden:

*77

Denne kode vil afvise dine indgående opkald. Hvis du vil raffinere den med et anslået klokkeslæt for din tilbagekomst til telefonen, kan du definere dette med koden:

*77*TTMM

TT er timer og MM er minutter i 24-timers-format. Hvis du indstiller din DND-status med ovenstående kode vil en stemme afspille beskeden: ”Personen, du ringer til er i møde. Personen er tilbage kl. TT:MM”

Hvis du ikke er hjemme samme dag, kan du indstille din DND-status til at afspille beskeden: ”Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DD, MM.” Dette gør du ved at trykke:

*78*DDMM

DD er dato og MM er måned.

Hvis du vil ophæve din DND-status, gøres dette ved at taste:

**77

Besvar alt

Med denne kode besvarer du alle indgående opkald til lokalnumre:

8

Hvis du vil besvare et opkald, der ringer til et specifik lokalnummer, skal du bruge koden:

8*(lokalnummer)

For eksempel vil du kunne svare indgående opkald til lokalnummeret 205 ved at taste 8*205.

Styring af omstillingsanlæg

til- og afmeld kø

Du kan tilmelde dig en kø ved at skrive:

*11*(komponentnummer)

Komponentnummeret er navnet på køen.

Du kan afmelde dig igen med servicekoden:

**11*(komponentnummer)

Du kan tilmelde en specifik mobiltelefon, ved at skrive således:

*11*(komponentnummer)*(mobilnummer)

Og du kan afmelde en specifik mobiltelefon med denne kode:

**11*(komponentnummer)*(mobilnummer)

Du kan aktivere pause fra køer ved at trykke:

*14

Og du deaktiverer pause fra køer ved at taste:

**14

Afbryder

En afbryder sender dit telefonflow i én af to mulige retninger. Den ene retning kunne være en besked om pause, fravær fra telefonen eller en mobiltelefon, mens den anden kunne være ganske normal.

Du vælger den ene mulighed på afbryderen således:

*25*(komponentnummer)*1

Mens du vælger den anden mulighed med:

*25*(komponentnummer)*2

Indtal beskeder

Du kan indtale en besked på en komponent ved at taste:

*55*(komponentnummer)

Dette kunne f.eks. være en kø, en valgmenu eller et givent modul i din PBX.

Når du eksempelvis indtaler beskeder for komponentnummer 1337 på denne måde, skal du taste *55*1337, hvorefter du bliver mødt af et sprogvalg:

Du vælger engelsk ved at taste 1

Du vælger dansk ved at taste 2

Du vælger tysk ved at taste 3

Du vælger svensk ved at taste 4

Derefter har du mulighed for enten at lytte, indtale eller slette.

Du lytter ved at taste 1

Du indtaler ved at taste 2

Og du sletter ved at taste 3

Personlig talebesked

Hvis du gerne vil differentiere dine indgående opkald, når du tager telefonen, for dig eller dine kollegaer, kan du gøre dette med koden:

*56*(komponentnummer)

Når du bruger denne kode, har du muligheden for at indtale en besked, der høres af dig og dine kollegaer, hver gang du får et opkald gennem den angivne komponent. Hvis du eksempelvis har tre valgmuligheder i din valgmenu, men du stadig skal tage alle opkald, kan du give dig selv og dine kollegaer besked om, hvilken rute dine indgående opkald er gået igennem.

Periodisk besked

Hvis du vil indtale en periodisk besked, som afspilles undervejes i én af dine telefonkøer, kan du gøre dette med denne kode:

*57*(komponentnummer)

De beskeder, der indtales her vil blive afspillet for de ventende i køen. Du kan indtaler beskeder, hvor du beklager ventetiden og undskylder med ekstraordinær travlhed eller du kan afspille en reklame.