Hvad er et direkte nummer? Et direkte nummer er knyttet til en medarbejder, som man kan tilgå uden om omstillingen. Et direkte nummer medvirker, dine kunder har tilhørsforhold til dit firma, snarer end dine medarbejdere.

8 Fordele ved direkte nummer

  • Øget tilgængelighed
  • Individuelle velkomsthilsner
  • Individuelle åbnings- og lukketider
  • Knyt direkte nummer sammen med mobilen – så du altid kan kontaktes
  • Du udleverer ikke medarbejderens privatnummer
  • Dine kunder tilhører ikke længere dine medarbejdere
  • Direkte numre i serie
  • Professionelt udtryk

Vær ekstra tilgængelig med et direkte nummer

Knyt dit direkte nummer sammen med mobilen – så du altid kan kontaktes. Et direkte nummer, der går til din bordtelefon, kan omstilles automatisk til din mobiltelefon, så du aldrig går glip af et vigtigt opkald. Denne funktion kan slås til og fra med et enkelt tryk på din bordtelefon.

Få en personlig velkomsthilsen

Når du har et nummer hos IP One, hjælper vi dig med at oprette velkomsthilsner. Dette gælder også for direkte nummer. Dit individuelle nummer kan have en række indtalte beskeder, der eksempelvis kan afspilles inden og uden for arbejdstid efter behov. Velkomsthilsnerne kan også oprettes med kort varsel ved sygdom, ferie el.

Få individuelle åbningstider

Med direkte numre i din virksomhed, kan du have individuelle åbningstider for dine filialer eller medarbejdere. Har du eksempelvis filialer med forskellige åbningstider eller medarbejdere med forskellige mødetider, kan du have de direkte numre til at afspille individuelle beskeder om, hvornår disse er tilgængelige.

Alle medarbejdere bærer firmaets identitet

Der kan være mange grunde til at holde sit privatnummer privat afhængig af branche. Når du har direkte nummer, har du fordelene ved at have et nummer, hvor en medarbejder kan blive kontaktet personligt, samme tid med medarbejderen bærer firmaets identitet.

Fasthold dine kunder

Dine kunder vil typisk ringe tilbage på samme nummer, hvor de har gjort deres forretning tidligere. Dette kan være problematisk, hvis du ikke har direkte nummer til dine medarbejdere – får dine medarbejdere en ansættelse hos din konkurrent, vil du typisk tabe kunden, hvis du ikke har direkte nummer til dine medarbejdere. Har dine medarbejdere derimod direkte nummer, der er knyttet til virksomheden, vil dine kunder i stedet ringe til den medarbejder, der skulle have overtaget det pågældende nummer.

Få direkte numre i serie

Det professionelle udtryk fra hovednummeret kan gå igen i dine medarbejderes direkte numre, såfremt du køber en nummerserie. Dine medarbejdere kan eksempelvis have de samme fem første cifre i deres nummer, hvorefter de næste tre er i serie. Eksempelvis 001, 002, 003 osv. Herved får dine direkte numre det samme professionelle udtryk som dit hovednummer. Og på denne måde kan dine kunder se, du har styr på din interne struktur. Hvis jeres direkte numre er i serie, er det også nemmere at kommunikere disse til jeres kunder. Køber du en nummerserie hos IP One, kan du tage de ønskede numre direkte i brug og gemme resten hos os, indtil du får brug for dem.